⚛ #درمان_سنگ_کلیه ✳️⇦•استفاده از دوسین، مخلوط‌⇩⇩⇩ 🔺عسل3واحد 🔻سیاهدانه نیمکوب1واحد 🔘✍هر8ساعت1ق.م، اگر درد شدید باشد هر 4ساعت1ق.م 📚 استاد خیراندیش 🔅 طب الائمه 🔅 @tebbolaema

⚛ #درمان_سنگ_کلیه

✳️⇦•استفاده از دوسین، مخلوط‌⇩⇩⇩

🔺عسل3واحد
🔻سیاهدانه نیمکوب1واحد

🔘✍هر8ساعت1ق.م، اگر درد شدید باشد هر 4ساعت1ق.م

📚 استاد خیراندیش


🔅 طب الائمه 🔅
@tebbolaema
⚛ #درمان_سنگ_کلیه

✳️⇦•استفاده از دوسین، مخلوط‌⇩⇩⇩

🔺عسل3واحد
🔻سیاهدانه نیمکوب1واحد

🔘✍هر8ساعت1ق.م، اگر درد شدید باشد هر 4ساعت1ق.م

📚 استاد خیراندیش


🔅 طب الائمه 🔅
@tebbolaema