⚛چـطوری وقتی توی مسافرت دچار دل درد ، دل پیچه و نفخ شدید شدیم سریع ازبین ببریمش⁉️🤔 ✅ مقداری عصاره با آب یا عرق نعناع از عطاری ها تهیه و میل کنید،سریعا بهبود پیدا میکنید 🔅 طب الائمه 🔅 @tebbolaema

⚛چـطوری وقتی توی مسافرت دچار دل درد ، دل پیچه و نفخ شدید شدیم سریع ازبین ببریمش⁉️🤔

✅ مقداری عصاره با آب یا عرق نعناع از عطاری ها تهیه و میل کنید،سریعا بهبود پیدا میکنید


🔅 طب الائمه 🔅
@tebbolaema
⚛چـطوری وقتی توی مسافرت دچار دل درد ، دل پیچه و نفخ شدید شدیم سریع ازبین ببریمش⁉️🤔

✅ مقداری عصاره با آب یا عرق نعناع از عطاری ها تهیه و میل کنید،سریعا بهبود پیدا میکنید


🔅 طب الائمه 🔅
@tebbolaema