✅۱۰ علامت حمله قلبی 🔺سوزش سر دل 🔺درد درقسمت چپ بدن 🔺خستگی سریع 🔺سرفه غیرقابل توقف 🔺تعریق غیرمعمول 🔺درد فک وگلودرد 🔺سرگیجه 🔺تورم اندام 🔺ضربان قلب 🔺خروپف 🔅 طب الائمه 🔅 @tebbolaema

✅۱۰ علامت حمله قلبی

🔺سوزش سر دل 
🔺درد درقسمت چپ بدن 
🔺خستگی سریع 
🔺سرفه غیرقابل توقف
🔺تعریق غیرمعمول
🔺درد فک وگلودرد
🔺سرگیجه
🔺تورم اندام
🔺ضربان قلب 
🔺خروپف


🔅 طب الائمه 🔅
@tebbolaema
✅۱۰ علامت حمله قلبی

🔺سوزش سر دل
🔺درد درقسمت چپ بدن
🔺خستگی سریع
🔺سرفه غیرقابل توقف
🔺تعریق غیرمعمول
🔺درد فک وگلودرد
🔺سرگیجه
🔺تورم اندام
🔺ضربان قلب
🔺خروپف


🔅 طب الائمه 🔅
@tebbolaema