#حمام_درمانی حمام کردن با آب نمک بخصوص نمک دریا باعث : 🤔 🔺 پاکسازی پوست 🔺 جذب املاح معدنی 🔺 شفاف کردن پوست 🔺 جلوگیری از پیری پوست 🔺 و پاکسازی انرژی های منفی میشود 🔅 طب الائمه 🔅 @tebbolaema

#حمام_درمانی

حمام کردن با آب نمک بخصوص نمک دریا باعث : 🤔

🔺 پاکسازی پوست
🔺 جذب املاح معدنی
🔺 شفاف کردن پوست
🔺 جلوگیری از پیری پوست
🔺 و پاکسازی انرژی های منفی میشود


🔅 طب الائمه 🔅
@tebbolaema
#حمام_درمانی

حمام کردن با آب نمک بخصوص نمک دریا باعث : 🤔

🔺 پاکسازی پوست
🔺 جذب املاح معدنی
🔺 شفاف کردن پوست
🔺 جلوگیری از پیری پوست
🔺 و پاکسازی انرژی های منفی میشود


🔅 طب الائمه 🔅
@tebbolaema