✅ درمان سنگ کلیه ✍ ۴۰ گرم از برگ توت فرنگی را با یک لیتر آب به مدت ۳ تا ۴ دقیقه بجوشانید سپس، این محلول را هر ۵ ساعت یک بار بنوشید 👈 🔅طب الائمه🔅 https://t.me/joinchat/AAAAAEM72MfXvLueyKBojw

✅ درمان سنگ کلیه

✍ ۴۰ گرم از برگ توت فرنگی را با یک لیتر آب به مدت ۳ تا ۴ دقیقه بجوشانید سپس، این محلول را هر ۵ ساعت یک بار بنوشید

 👈 🔅طب الائمه🔅

https://t.me/joinchat/AAAAAEM72MfXvLueyKBojw
✅ درمان سنگ کلیه

✍ ۴۰ گرم از برگ توت فرنگی را با یک لیتر آب به مدت ۳ تا ۴ دقیقه بجوشانید سپس، این محلول را هر ۵ ساعت یک بار بنوشید

👈 🔅طب الائمه🔅

https://t.me/joinchat/AAAAAEM72MfXvLueyKBojw