🍃🍂🍃🍁🍃🍁 #خواص_درمانی_عدس 🌟امام رضا علیه‌السلام درباره خواص درمانی عدس فرمود: 🌺اگر بدنت در اثر نوره حمام سوخت، عدس پوست کنده را آرد کن و با گلاب و سرکه در آمیز و به محل زخم شده بکش که به اذن خداوند متعال خوب خواهد شد. و در حدیثی دیگر آمده است که سویق عدس تشنگي را زایل مي‏کند و معده را قوت مي‏دهد و صفرا را فرو مي‏نشاند و معده را پاک مي‏کند و هفتاد درد را دواست و هیجان خون و حرارت را برطرف مي‏کند. 📚مکارم ،ص ۲۱۵ 🔅 طب الائمه 🔅 @tebbolaema

🍃🍂🍃🍁🍃🍁

#خواص_درمانی_عدس


🌟امام رضا علیه‌السلام درباره خواص درمانی عدس فرمود:

🌺اگر بدنت در اثر نوره حمام سوخت، عدس پوست کنده را آرد کن و با گلاب و سرکه در آمیز و به محل زخم شده بکش که به اذن خداوند متعال خوب خواهد شد.

و در حدیثی دیگر آمده است که سویق عدس تشنگي را زایل مي‏کند و معده را قوت مي‏دهد و صفرا را فرو مي‏نشاند و معده را پاک مي‏کند و هفتاد درد را دواست و هیجان خون و حرارت را برطرف مي‏کند.

📚مکارم ،ص ۲۱۵


🔅 طب الائمه 🔅
@tebbolaema