سلام دوستان، اطلاعیع در مورد یکسری بورس در دانشگاه UNSW رو یکی از دوستان برام فرستاده. به رشته من نمی خوره ولی امیدوارم به درد شما بخوره.

سلام دوستان،
اطلاعیع در مورد یکسری بورس در دانشگاه UNSW رو یکی از دوستان برام فرستاده. به رشته من نمی خوره ولی امیدوارم به درد شما بخوره.