‍ در روایتی جناب خوارزمی از بزرگان اهل سنت نقل می‌کند که نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: «یا علی! اگر بنده‌ای خدای عزوجل را به اندازة عمر نوح عبادت کند و به اندازة کوه احد طلا داشته باشد و در راه خدا انفاق کند و به قدری عمرش طولانی شود که هزار بار پیاده به مکه رود و عمل حج را انجام دهد، بعد هم در بین صفا و مروه در راه خدا مظلومانه شهید شود، ولی ولایت تو را نداشته باشد، یا علی، بوی بهشت به مشامش نخواهد خورد و وارد بهشت هم نخواهد شد». (مناقب خوارزمی، ص 68؛ ینابیع الموده، ج 2، ص 293.)علتش هم این است که ولایت در باطن من و شما ایجاد طهارت می‌کند. کسی که ولایت ندارد در باطن، مطهر نیست. عبادات شخصی که مطهَّر نباشد، مقبول نیست. 354/م/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ در روایتی جناب خوارزمی از بزرگان اهل سنت نقل می‌کند که نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: «یا علی! اگر بنده‌ای خدای عزوجل را به اندازة عمر نوح عبادت کند و به اندازة کوه احد طلا داشته باشد و در راه خدا انفاق کند و به قدری عمرش طولانی شود که هزار بار پیاده به مکه رود و عمل حج را انجام دهد، بعد هم در بین صفا و مروه در راه خدا مظلومانه شهید شود، ولی ولایت تو را نداشته باشد، یا علی، بوی بهشت به مشامش نخواهد خورد و وارد بهشت هم نخواهد شد». (مناقب خوارزمی، ص 68؛ ینابیع الموده، ج 2، ص 293.)علتش هم این است که ولایت در باطن من و شما ایجاد طهارت می‌کند. کسی که ولایت ندارد در باطن، مطهر نیست. عبادات شخصی که مطهَّر نباشد، مقبول نیست.

354/م/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir