‍ روز دهم، روز عید قربان است. مسلمان‌ها دو عید دارند؛ یکی عید قربان و یکی هم عید فطر است. همه مسلمان‌ها در این دو، شریک هستند؛ اما شیعه‌ها، اعظم از همه اعیادشان، هجدهم ماه ذیحجه و روز عید غدیر خم است که خدا می‌داند این روز، چه فضائلی دارد. كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ روز دهم، روز عید قربان است. مسلمان‌ها دو عید دارند؛ یکی عید قربان و یکی هم عید فطر است. همه مسلمان‌ها در این دو، شریک هستند؛ اما شیعه‌ها، اعظم از همه اعیادشان، هجدهم ماه ذیحجه و روز عید غدیر خم است که خدا می‌داند این روز، چه فضائلی دارد.
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir