‍ يكي از صفات متقين، اين است كه «شُرورُهُم مَأمُونَة». یعنی اولیای الهی و دوستان امیرالمؤمنین کسانی هستند كه ديگران از آن‌ها واهمه ندارند. ديگران در مورد آن‌ها نگران نيستند كه حالا کلاه سرم می گذارد يا اذیتم می کند. شرشان به احدی نمی رسد. این، علامت و نشانه دوستان علی علیه السلام است. من که دوست علی هستم، نباید به ضرر دوستان امیرالمؤمنین قدمی بردارم، حرفی بزنم، حرکتی انجام بدهم. 345/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ يكي از صفات متقين، اين است كه «شُرورُهُم مَأمُونَة». یعنی اولیای الهی و دوستان امیرالمؤمنین کسانی هستند كه ديگران از آن‌ها واهمه ندارند. ديگران در مورد آن‌ها نگران نيستند كه حالا کلاه سرم می گذارد يا اذیتم می کند. شرشان به احدی نمی رسد. این، علامت و نشانه دوستان علی علیه السلام است. من که دوست علی هستم، نباید به ضرر دوستان امیرالمؤمنین قدمی بردارم، حرفی بزنم، حرکتی انجام بدهم.

345/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir