‍ شفاعت ، اقسام و مراتبی دارد. شفعاي روز قیامت، زیاد هستند. قرآن، یکی از شفعا است و شفاعت می کند. کسانی که خواندند و به آن عمل کردند، قرآن، اين‌ها را شفاعت می کند؛ لذا روایت متعدد دارد كه «رُبَّ تَالِ الْقرآن وَ الْقرآن يَلْعَنُهُ».(بحارالأنوار، ج 89 ، ص 184.) خیلی ها قرآن می خوانند اما همین قرآن، آن‌ها را لعن می کند. قرآن می خواند، غیبت هم می کند. قرآن می خواند، ربا هم می خورد. قرآن می خواند، چشم چرانی هم می کند. قرآن می خواند، فحاشی هم می کند. قرآن می خواند، کلاه سر رفقای خود و مردم هم می¬گذارد. قرآن او را لعن می کند، نه اینکه شفاعت او را بکند؛ چون خلاف قرآن عمل می کند. 316/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ شفاعت ، اقسام و مراتبی دارد. شفعاي روز قیامت، زیاد هستند. قرآن، یکی از شفعا است و شفاعت می کند. کسانی که خواندند و به آن عمل کردند، قرآن، اين‌ها را شفاعت می کند؛ لذا روایت متعدد دارد كه «رُبَّ تَالِ الْقرآن وَ الْقرآن يَلْعَنُهُ».(بحارالأنوار، ج 89 ، ص 184.)
خیلی ها قرآن می خوانند اما همین قرآن، آن‌ها را لعن می کند. قرآن می خواند، غیبت هم می کند. قرآن می خواند، ربا هم می خورد. قرآن می خواند، چشم چرانی هم می کند. قرآن می خواند، فحاشی هم می کند. قرآن می خواند، کلاه سر رفقای خود و مردم هم می¬گذارد. قرآن او را لعن می کند، نه اینکه شفاعت او را بکند؛ چون خلاف قرآن عمل می کند.

316/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir