‍ معروف است كه فرعون چهار صد سال ادعای خدایی کرد و یک سر درد نگرفت. مگر خدا به هر کسی بلا می-دهد؟ بعضی از بلاها مخصوص اولیای الهی و مال آدم خوب‌ها است؛ لذا نبی اکرم صلى الله عليه و آله فرمود: «ما أوذی نبی مثل ما اوذیت؛( المناقب، ج 3 ،ص 247.) هیچ پیامبری در عالم وجود، به اندازه من بلا و گرفتاری ندید.» ائمه اطهار:را ببینید این بلاهایی که به آن‌ها می رسید، خدا می خواست به واسطة آن بلاها، درجه و مقام آن‌ها را بالا ببرد. 252/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ معروف است كه فرعون چهار صد سال ادعای خدایی کرد و یک سر درد نگرفت. مگر خدا به هر کسی بلا می-دهد؟ بعضی از بلاها مخصوص اولیای الهی و مال آدم خوب‌ها است؛ لذا نبی اکرم صلى الله عليه و آله فرمود: «ما أوذی نبی مثل ما اوذیت؛( المناقب، ج 3 ،ص 247.) هیچ پیامبری در عالم وجود، به اندازه من بلا و گرفتاری ندید.» ائمه اطهار:را ببینید این بلاهایی که به آن‌ها می رسید، خدا می خواست به واسطة آن بلاها، درجه و مقام آن‌ها را بالا ببرد.

252/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir