‍ اين مطلب، صریح آیات قرآن است که خداوند روح انسانها را قبض می کند. امثال انبیا را خود حضرت احدیت قبض روح مي كند. («اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حينَ مَوْتِها». (زمر:42).) امثال شماها و اولیای الهی را حضرت عزرائیل‌ که از یکی از ملائکه مقرب حضرت احدیت است- كه قربان او برویم – قبض روح مي كند. یک نفر از بزرگان نجف حضرت عزرائيل را دیده بود مکرر می گفت : «حضرت عزرائیل آن‌قدر قشنگ است که موقعی چشم به او انداختيد، دیگر نمی شود چشم از او برداشت. مثل آهن ربا است. نگاه کردن به او به قدری لذت بخش است که وقتی قبض روح مي كند، نمی فهمید. یک دفعه می بینید صدای داد و بیداد بلند شد. می گويید: «چه خبر است؟» می گویند: «مُرديد». اصلاً قبض روح را نمی فهميد. ادامه دارد... 288/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ اين مطلب، صریح آیات قرآن است که خداوند روح انسانها را قبض می کند. امثال انبیا را خود حضرت احدیت قبض روح مي كند. («اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حينَ مَوْتِها». (زمر:42).)
امثال شماها و اولیای الهی را حضرت عزرائیل‌ که از یکی از ملائکه مقرب حضرت احدیت است- كه قربان او برویم – قبض روح مي كند.
یک نفر از بزرگان نجف حضرت عزرائيل را دیده بود مکرر می گفت : «حضرت عزرائیل آن‌قدر قشنگ است که موقعی چشم به او انداختيد، دیگر نمی شود چشم از او برداشت. مثل آهن ربا است. نگاه کردن به او به قدری لذت بخش است که وقتی قبض روح مي كند، نمی فهمید. یک دفعه می بینید صدای داد و بیداد بلند شد. می گويید: «چه خبر است؟» می گویند: «مُرديد». اصلاً قبض روح را نمی فهميد.
ادامه دارد...

288/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir