‍ البته توهم نشود که هرکسی که قرآن را خواند و هر کسی که آن را حفظ کرد، آثار و ثوابهای تلاوت قرآن برای او هست. نه؛ قرآن باید با ولایت باشد. قرآن و عترت و رعایت احکام؛ این سه تا باید با هم باشد. اگر این سه تا با هم بود، این آثار صد درصد هست؛ اما اگر قرآن باشد و عترت و احکام نباشد، ارزشی ندارد. ارزش قرآن به ولایت است. اگر ولایت نباشد، چه اثری دارد؟! الآن هم همین‌طور است. عده زیادی الحمد لله اهل قرائت قرآن هستند و بعضاً آن را حفظ هم می‌کنند. این کارها ارزش دارد، مشروط بر اینکه با ولایت باشد، مشروط بر اینکه با احکام باشد. یعنی احکام را هم بلد باشند و عمل بکنند. خود خدا در قرآن می‌فرماید: إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقين؛(سوره مائده: 27.) خدا فقط از متقین [اعمال را] قبول می‌کند. 234/م/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ البته توهم نشود که هرکسی که قرآن را خواند و هر کسی که آن را حفظ کرد، آثار و ثوابهای تلاوت قرآن برای او هست. نه؛ قرآن باید با ولایت باشد. قرآن و عترت و رعایت احکام؛ این سه تا باید با هم باشد. اگر این سه تا با هم بود، این آثار صد درصد هست؛ اما اگر قرآن باشد و عترت و احکام نباشد، ارزشی ندارد. ارزش قرآن به ولایت است. اگر ولایت نباشد، چه اثری دارد؟! الآن هم همین‌طور است. عده زیادی الحمد لله اهل قرائت قرآن هستند و بعضاً آن را حفظ هم می‌کنند. این کارها ارزش دارد، مشروط بر اینکه با ولایت باشد، مشروط بر اینکه با احکام باشد. یعنی احکام را هم بلد باشند و عمل بکنند. خود خدا در قرآن می‌فرماید:
إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقين؛(سوره مائده: 27.)
خدا فقط از متقین [اعمال را] قبول می‌کند.

234/م/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir