‍ در چند روایت است که انسان نباید بگوید: رمضان آمد و رمضان رفت.(من لايحضره الفقيه،ج 2، ص 172.) باید بگوید: ماهِ رمضان آمد؛ چون رمضان اسم خدا است و خدا نمی‌آید و نمی¬رود. آمدن و رفتن، از حوادث است و حضرت حق، قدیم است؛ حادث نیست که بیایید و برود و همیشه هست. در روایت دارد که اگر کسی بگوید: رمضان آمد و رمضان رفت، به عنوان کفاره، صدقه بدهد و روزه بگیرد.(بحارالأنوار (ط - بيروت)، ج 93، ص377. ) در قرآن و دعاها از ماه مبارک رمضان باعظمت اسم برده می‌شود و معمولاً با «شهر رمضان» از آن یاد می‌شود. ما هم در صحبت کردن باید رعایت احترام آن را بکنیم. اینکه بعضی مرتب می‌گویند: رمضان آمد و رمضان رفت، بی‌احترامی به این ماه است. 218/م/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ در چند روایت است که انسان نباید بگوید: رمضان آمد و رمضان رفت.(من لايحضره الفقيه،ج 2، ص 172.) باید بگوید: ماهِ رمضان آمد؛ چون رمضان اسم خدا است و خدا نمی‌آید و نمی¬رود. آمدن و رفتن، از حوادث است و حضرت حق، قدیم است؛ حادث نیست که بیایید و برود و همیشه هست.
در روایت دارد که اگر کسی بگوید: رمضان آمد و رمضان رفت، به عنوان کفاره، صدقه بدهد و روزه بگیرد.(بحارالأنوار (ط - بيروت)، ج 93، ص377. )
در قرآن و دعاها از ماه مبارک رمضان باعظمت اسم برده می‌شود و معمولاً با «شهر رمضان» از آن یاد می‌شود. ما هم در صحبت کردن باید رعایت احترام آن را بکنیم. اینکه بعضی مرتب می‌گویند: رمضان آمد و رمضان رفت، بی‌احترامی به این ماه است.

218/م/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir