‍ با کمال اطمینان در خانه‌ خدا برو؛ او تو را قبول می‌کند و تو را می‌خرد. ممکن است شما بگویید: من فلان گناه را کردم و خدا من را نمی‌بخشد؛ اما چه کسی است که معصیت نکرده باشد؟ دامن‌های همه ما آلوده به گناه است. برادرها! همه در نزد خدا رو سیاهیم؛ لکن خدا بخشنده است. مخصوصاً موقع افطار که می‌شود، خدا میلیون میلیون می‌بخشد. وقتی نشستی سر سفره، شروع به دعا کردن کن. اول دعا برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می‌کنی؛ بعد هم به خودت دعا می‌نمایی و افطار می‌کنی. مطمئناً خدا می‌بخشد. خدای خوبی داریم! می‌توانیم تمام این پرونده‌ها را با صادقانه رفتن به درِ خانه خدا، بایگانی کنیم. به جان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قسم! با کریمان کارها دشوار نیست؛ خیلی آسان است. خدا خیلی مهربان است. 215/م/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ با کمال اطمینان در خانه‌ خدا برو؛ او تو را قبول می‌کند و تو را می‌خرد. ممکن است شما بگویید: من فلان گناه را کردم و خدا من را نمی‌بخشد؛ اما چه کسی است که معصیت نکرده باشد؟ دامن‌های همه ما آلوده به گناه است. برادرها! همه در نزد خدا رو سیاهیم؛ لکن خدا بخشنده است. مخصوصاً موقع افطار که می‌شود، خدا میلیون میلیون می‌بخشد. وقتی نشستی سر سفره، شروع به دعا کردن کن. اول دعا برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می‌کنی؛ بعد هم به خودت دعا می‌نمایی و افطار می‌کنی. مطمئناً خدا می‌بخشد. خدای خوبی داریم! می‌توانیم تمام این پرونده‌ها را با صادقانه رفتن به درِ خانه خدا، بایگانی کنیم. به جان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قسم! با کریمان کارها دشوار نیست؛ خیلی آسان است. خدا خیلی مهربان است.

215/م/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir