‍ این ماه، ماه بسیار باعظمتی است. البته عظمت زمان و مکان به اعتبار اتفاقاتی است که در آن واقع شده است؛ مثلاً آسمان هفتم باعظمت است؛ چون عرش در آن واقع شده است. آسمان چهارم باعظمت است؛ چون بیت‌ المعمور*در آن واقع شده است. مکه باعظمت است؛ چون ام‌القراء است و خانه خدا در آن می‌باشد. مدینه باعظمت است؛ چون مسکن نبی‌اکرم صلی الله علیه وآله وسلم است. نجف و کربلا هم به دلیل اینکه امیرالمؤمنین و امام حسین علیهم السلام در آن هستند همین‌طور است. دربارة این ماه هم نبی ‌اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: «بافضیلت‌ترین ماه‌ها است». از هر جهتی فضیلتش بیشتر از ماه‌های دیگر است. فضیلت روزهایش از تمام روزها بیشتر است. فضیلت شب‌ها و ساعاتش بیشتر از شب‌ها و ساعات دیگر است. علتش این است که اتفاقات مهمی در این ماه واقع شده است؛ ادامه دارد... —--------------------- *بيت المعمور، به موازات كعبه و مطاف ملائكه است. در بعضى اخبار آمده كه در آسمان دنياست و در برخى اخبار در آسمان چهارم و در بعضى در آسمان هفتم ذكر شده است. أطيب البيان، سيد عبدالحسين طيب، اسلام، تهران، دوم، 1378 ش، ج1، ص 70. 222/م/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ این ماه، ماه بسیار باعظمتی است. البته عظمت زمان و مکان به اعتبار اتفاقاتی است که در آن واقع شده است؛ مثلاً آسمان هفتم باعظمت است؛ چون عرش در آن واقع شده است. آسمان چهارم باعظمت است؛ چون بیت‌ المعمور*در آن واقع شده است. مکه باعظمت است؛ چون ام‌القراء است و خانه خدا در آن می‌باشد. مدینه باعظمت است؛ چون مسکن نبی‌اکرم صلی الله علیه وآله وسلم است. نجف و کربلا هم به دلیل اینکه امیرالمؤمنین و امام حسین علیهم السلام در آن هستند همین‌طور است.
دربارة این ماه هم نبی ‌اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: «بافضیلت‌ترین ماه‌ها است». از هر جهتی فضیلتش بیشتر از ماه‌های دیگر است. فضیلت روزهایش از تمام روزها بیشتر است. فضیلت شب‌ها و ساعاتش بیشتر از شب‌ها و ساعات دیگر است. علتش این است که اتفاقات مهمی در این ماه واقع شده است؛
ادامه دارد...
—---------------------
*بيت المعمور، به موازات كعبه و مطاف ملائكه است. در بعضى اخبار آمده كه در آسمان دنياست و در برخى اخبار در آسمان چهارم و در بعضى در آسمان هفتم ذكر شده است. أطيب البيان، سيد عبدالحسين طيب، اسلام، تهران، دوم، 1378 ش، ج1، ص 70.

222/م/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir