‍ حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند: خدا رحمت کند کساني را که در اين ماه من را کمک کنند.( وسائل الشيعه، ج 10، ص 502.) يعني کساني که از دستورهاي حق تبعيت مي‌کنند. شايد يکي از مصاديق کمک نمودن به حضرت، زياد صلوات فرستادن بر محمد وآل محمد صلی الله علیه وآله وسلم باشد؛ زيرا در صلوات از خدا تقاضاي رفعت مقام نبي اکرم صلی الله علیه وآله وسلم را مي‌کنيم. در روايت هم دارد که در اين ماه زياد بر نبي اکرم صلی الله علیه وآله وسلم صلوات بفرستيد؛ چرا که حضرت شفاعتتان مي‌کنند.( بحارالأنوار، ج 94، ص 78.) 183/م/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند:
خدا رحمت کند کساني را که در اين ماه من را کمک کنند.( وسائل الشيعه، ج 10، ص 502.) يعني کساني که از دستورهاي حق تبعيت مي‌کنند. شايد يکي از مصاديق کمک نمودن به حضرت، زياد صلوات فرستادن بر محمد وآل محمد صلی الله علیه وآله وسلم باشد؛ زيرا در صلوات از خدا تقاضاي رفعت مقام نبي اکرم صلی الله علیه وآله وسلم را مي‌کنيم. در روايت هم دارد که در اين ماه زياد بر نبي اکرم صلی الله علیه وآله وسلم صلوات بفرستيد؛ چرا که حضرت شفاعتتان مي‌کنند.( بحارالأنوار، ج 94، ص 78.)

183/م/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir