‍ هر که در هر روز ماه (شعبان) هفتاد مرتبه استغفار کند، مثل آن است که هفتاد هزار مرتبه در ماه‌هاى ديگر استغفار کرده است. عمل ديگرى که در اين ماه سفارش شده، صدقه دادن است. انسان به هر اندازه‌اي که مي‌تواند، بايد در اين ماه صدقه بدهد؛ حتي اگر به اندازة نصف دانة خرما باشد؛ زيرا خداوند بدن صدقه دهنده را بر آتش جهنم حرام مي‌گرداند.(بحارالانوار، ج ۹۴، ص ۷۲.) 181/م/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ هر که در هر روز ماه (شعبان) هفتاد مرتبه استغفار کند، مثل آن است که هفتاد هزار مرتبه در ماه‌هاى ديگر استغفار کرده است. عمل ديگرى که در اين ماه سفارش شده، صدقه دادن است. انسان به هر اندازه‌اي که مي‌تواند، بايد در اين ماه صدقه بدهد؛ حتي اگر به اندازة نصف دانة خرما باشد؛ زيرا خداوند بدن صدقه دهنده را بر آتش جهنم حرام مي‌گرداند.(بحارالانوار، ج ۹۴، ص ۷۲.)

181/م/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir