‍ حضرت امير عليه السلام فرمودند: «النَّجاةُ مَع الصَّدقِ»؛( غررالحكم، ص 218. (نقل از دعوات راوندي).) نجات و پيروزي، با راستگويي است». همیشه راست بگو؛ همه جا راست بگو. به خدا قسم! ضرر نمی کنی، خدا به تو کمک مي‌کند. اگر ـ خدای ناخواسته ـ در دادگاه هم گرفتار شدی، آنجا هم راست بگو. خدا شاهد است از راست گفتن، نتایجی گرفته شده است که در دروغ گفتن نیست. خدا خودش کمک مي‌کند. در روايت داريم: «ان الله مع الصادقین؛خدا با راست‌گویان است».( وسائلالشيعة ج : 12 ص : 246) #دروغ 79/خ/95 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ حضرت امير عليه السلام فرمودند: «النَّجاةُ مَع الصَّدقِ»؛( غررالحكم، ص 218. (نقل از دعوات راوندي).) نجات و پيروزي، با راستگويي است». همیشه راست بگو؛ همه جا راست بگو. به خدا قسم! ضرر نمی کنی، خدا به تو کمک مي‌کند. اگر ـ خدای ناخواسته ـ در دادگاه هم گرفتار شدی، آنجا هم راست بگو. خدا شاهد است از راست گفتن، نتایجی گرفته شده است که در دروغ گفتن نیست. خدا خودش کمک مي‌کند.
در روايت داريم: «ان الله مع الصادقین؛خدا با راست‌گویان است».( وسائلالشيعة ج : 12 ص : 246)

#دروغ
79/خ/95
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir