‍ فقط اميرالمؤمنين‌ عليه السلام است كه فرمود: إِلَهِي مَا عَبَدْتُكَ خَوْفاً مِنْ عِقَابِكَ وَ لَا طَمَعاً فِي ثَوَابِكَ وَ لَكِنْ وَجَدْتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ؛ ( بحارالأنوار، ج 41، ص 14.) خدايا! من تو را به دليل ترس از عذابت و اميد به پاداشت عبادت نكردم؛ بلكه من تو را شايسته عبادت يافتم و عبادتت كردم. حضرت مي‌فرمايند: من خدا را عبادت نمی کنم براي بهشت او یا ترس از جهنم او؛ بلکه دیدم خدا اهلیت دارد که او را پرستش بکنم؛ پس عبادتش نمودم. او مي‌خواهد جهنم ببرد و مي‌خواهد بهشتم ببرد. من چه کار به این کارها دارم؟ من او را عبادت مي‌کنم. نماز و عبادت‌های ما بايد این طور باشد. اگر حاجت هم داری، نماز را برای خدا بخوان و حاجت خود را جداگانه از خدا بخواه. نگو که این نماز را مي‌خوانم که این حاجتم را به من بدهی. این کار را نکن. تو معامله گر مي‌شوی. نه بابا! بگو نماز را برای خدا مي‌خوانم و حاجتم را هم از خدا طلب می‌کنم. این، بسیار عالی است. 81/خ/95 @Naseri_ir

‍ فقط اميرالمؤمنين‌ عليه السلام است كه فرمود:
إِلَهِي مَا عَبَدْتُكَ خَوْفاً مِنْ عِقَابِكَ وَ لَا طَمَعاً فِي ثَوَابِكَ وَ لَكِنْ وَجَدْتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ؛ ( بحارالأنوار، ج 41، ص 14.) خدايا! من تو را به دليل ترس از عذابت و اميد به پاداشت عبادت نكردم؛ بلكه من تو را شايسته عبادت يافتم و عبادتت كردم.
حضرت مي‌فرمايند: من خدا را عبادت نمی کنم براي بهشت او یا ترس از جهنم او؛ بلکه دیدم خدا اهلیت دارد که او را پرستش بکنم؛ پس عبادتش نمودم. او مي‌خواهد جهنم ببرد و مي‌خواهد بهشتم ببرد. من چه کار به این کارها دارم؟ من او را عبادت مي‌کنم. نماز و عبادت‌های ما بايد این طور باشد. اگر حاجت هم داری، نماز را برای خدا بخوان و حاجت خود را جداگانه از خدا بخواه. نگو که این نماز را مي‌خوانم که این حاجتم را به من بدهی. این کار را نکن. تو معامله گر مي‌شوی. نه بابا! بگو نماز را برای خدا مي‌خوانم و حاجتم را هم از خدا طلب می‌کنم. این، بسیار عالی است.

81/خ/95

@Naseri_ir