‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜ خدا می‌رساند آقا! دلهره نداشته باش. فکر بچه های خود را هم نکن. آن کسی که به فریاد تو رسیده است، به فریاد بچه های تو هم مي‌رسد. من روایت آن را نديدم؛ اما یکی از علما بود ـ خدا رحمتشان کند ـ به نام مرحوم حاج شیخ عبد الکریم؛ او روایت آن را دیده بود و نقل مي‌کرد. گفت: حضرت حق فرموده است: «به عزت و جلال خودم قسم! اگر تمام انسان‌ها سوزن فروش بشوند، رزق همه را می‌رسانم». خدا است دیگر، قادر است، متعال است، کریم است، سخی است، جواد است، مهربان است، می‌رساند. دلهره نداشته باشد عزیز من! نه برای خودت دلهره داشته باش، نه برای بچه‌های خود. آن‌ها هم خدا دارند. همینطور که تو خدا داشتی، آن‌ها هم دارند. فکر خودت باش. ارتباطت را با خدا قطع نکن. 105/خ/95 #رزق_و_روزی كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜

خدا می‌رساند آقا! دلهره نداشته باش. فکر بچه های خود را هم نکن. آن کسی که به فریاد تو رسیده است، به فریاد بچه های تو هم مي‌رسد. من روایت آن را نديدم؛ اما یکی از علما بود ـ خدا رحمتشان کند ـ به نام مرحوم حاج شیخ عبد الکریم؛ او روایت آن را دیده بود و نقل مي‌کرد. گفت: حضرت حق فرموده است: «به عزت و جلال خودم قسم! اگر تمام انسان‌ها سوزن فروش بشوند، رزق همه را می‌رسانم». خدا است دیگر، قادر است، متعال است، کریم است، سخی است، جواد است، مهربان است، می‌رساند. دلهره نداشته باشد عزیز من! نه برای خودت دلهره داشته باش، نه برای بچه‌های خود. آن‌ها هم خدا دارند. همینطور که تو خدا داشتی، آن‌ها هم دارند. فکر خودت باش. ارتباطت را با خدا قطع نکن.

105/خ/95
#رزق_و_روزی
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir