‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜ حضرت نوح ـ علی نبینا و آله و علیه السلام ـ دو هزار و پانصد سال عمر کرد و بنابر بعضی از تواریخ، نهصد و پنجاه سال تبلیغ رسالت مي‌کرد. در این نهصد و پنجاه سال، هشتاد نفر تابع پیدا کرد. میانگین آن را حساب بکنید. مي‌شود هر دوازده سال یک نفر. حضرت نوح هر دوازده سال یک نفر را توانست هدایت کند؛ اما دست برنداشت، کوشا بود؛ 108/خ/95 #تلاش_و_کوشش كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜

حضرت نوح ـ علی نبینا و آله و علیه السلام ـ دو هزار و پانصد سال عمر کرد و بنابر بعضی از تواریخ، نهصد و پنجاه سال تبلیغ رسالت مي‌کرد. در این نهصد و پنجاه سال، هشتاد نفر تابع پیدا کرد. میانگین آن را حساب بکنید. مي‌شود هر دوازده سال یک نفر. حضرت نوح هر دوازده سال یک نفر را توانست هدایت کند؛ اما دست برنداشت، کوشا بود؛

108/خ/95
#تلاش_و_کوشش
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir