‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜ انسان مؤمن، بايد همه کارها را مستند به خدا بداند. کس دیگری، کاره ای نیست. هر کس دیگری هم که کاره ای هست، زیر نظر او است. مثلا این برقی که اینجا مي‌بینید، مال کارخانه است؛ لکن ترانس و کابلهای برق و کنتور برق هم در این زمینه نقش دارد منتهی فقط در حد واسطه بودن، اصل فیض از خداست. ما نمی توانیم این نور را بدون واسطه کارخانه استفاده بکنیم. اهل بیت عصمت و طهارت هم به منزله ترانس‌های عالم وجود هستند. که فيوضات را از حق مي‌گیرند و به مخلوقات مي‌پردازند. حضرت احدیت، مخزن فيوضات است. در قرآن مي‌فرماید:وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ؛( حجر: 21) و خزائن همه چيز، فقط نزد ما است؛ ولى ما جز به اندازه معيّن، آن را نازل نميكنيم. هر چيزي را بخواهی، خزانه‌اش نزد حضرت حق است؛ ولي اگر خواستی بگیری، باید به وسيله ولایت بگیری؛ مثل نور كه هر چه بخواهي، کارخانه برای تو نور مي‌دهد؛ اما باید با واسطه ترانس و ... این نور را بگیری و از آن استفاده بکنی. بدون ترانس نمی توانی. 71/خ/95 #شرک كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜

انسان مؤمن، بايد همه کارها را مستند به خدا بداند. کس دیگری، کاره ای نیست. هر کس دیگری هم که کاره ای هست، زیر نظر او است. مثلا این برقی که اینجا مي‌بینید، مال کارخانه است؛ لکن ترانس و کابلهای برق و کنتور برق هم در این زمینه نقش دارد منتهی فقط در حد واسطه بودن، اصل فیض از خداست.
ما نمی توانیم این نور را بدون واسطه کارخانه استفاده بکنیم. اهل بیت عصمت و طهارت هم به منزله ترانس‌های عالم وجود هستند. که فيوضات را از حق مي‌گیرند و به مخلوقات مي‌پردازند. حضرت احدیت، مخزن فيوضات است. در قرآن مي‌فرماید:وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ؛( حجر: 21) و خزائن همه چيز، فقط نزد ما است؛ ولى ما جز به اندازه معيّن، آن را نازل نميكنيم.
هر چيزي را بخواهی، خزانه‌اش نزد حضرت حق است؛ ولي اگر خواستی بگیری، باید به وسيله ولایت بگیری؛ مثل نور كه هر چه بخواهي، کارخانه برای تو نور مي‌دهد؛ اما باید با واسطه ترانس و ... این نور را بگیری و از آن استفاده بکنی. بدون ترانس نمی توانی.

71/خ/95
#شرک
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir