‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜ انساني كه گناه نکرد، يعني واجبات خود را بجا آورد و محرمات را ترک کرد، مصداق همان حديث شريف قدسي مي‌شود که فرمود: «عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی»؛ «ای بنده من! اطاعت من را بکن، تا مثل من بشوی. من به هر چه بگویم: باش، مي‌باشد. تو هم به هر چه بگویی: باش، مي‌باشد». 50/خ/95 #آثار_بندگی كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜

انساني كه گناه نکرد، يعني واجبات خود را بجا آورد و محرمات را ترک کرد، مصداق همان حديث شريف قدسي مي‌شود که فرمود: «عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی»؛ «ای بنده من! اطاعت من را بکن، تا مثل من بشوی. من به هر چه بگویم: باش، مي‌باشد. تو هم به هر چه بگویی: باش، مي‌باشد».

50/خ/95
#آثار_بندگی
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir