‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜ باید توسلات ما، به وجود مقدس حضرت باشد. گدايي كردن پيش آقا خرج ندارد. هر چيز مي‌خواهي، از خدا و از امام زمان علیه السلام بخواه. از دعا نگذريد. دعا خيلي اثر دارد؛ خود دعا، عبادت است؛ به ویژه توسل به امام زمان وقت و بی‌وقت، را فراموش نكنيد. می‌گویند: كسي كه در خانه‌اي را كوبيد و زياد در زد، بالاخره در را باز مي‌كنند. در خانه امام زمان را بزن. خدا مي‌داند كريم است، آقا است، مهربان است. #توسل 18/م/95 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜

باید توسلات ما، به وجود مقدس حضرت باشد. گدايي كردن پيش آقا خرج ندارد. هر چيز مي‌خواهي، از خدا و از امام زمان علیه السلام بخواه. از دعا نگذريد. دعا خيلي اثر دارد؛ خود دعا، عبادت است؛ به ویژه توسل به امام زمان وقت و بی‌وقت، را فراموش نكنيد. می‌گویند: كسي كه در خانه‌اي را كوبيد و زياد در زد، بالاخره در را باز مي‌كنند. در خانه امام زمان را بزن. خدا مي‌داند كريم است، آقا است، مهربان است.

#توسل
18/م/95
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir