‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜ از امام صادق علیه السلام نقل شده است كه فرمودند: پنج صورت زيبا با مؤمن داخل در قبر او مي‌شوند. زيباترين آن‌ها روبه‌روي مؤمن است؛ اگر بلايي از طرف راست به مؤمن نزديك شود، صورت نماز، او را دفع مي‌كند و اگر از طرف چپ نزديك شود، صورت زكات آن را دفع مي‌كند. اگر بلا از بالاي سر نزديك شد، صورت حج او را عقب مي‌راند و اگر از طرف پاها نزديك شد، صورت روزه‌ها او را منع مي‌كند. آن صورتي كه از همه زيباتر است، از بقيه مي‌پرسد: «شما که هستيد؛ خدا خيرتان دهد؟» آن گاه يكي از آن‌ها مي‌گويد: «من نماز تو» و ديگري مي‌گويد: «من زكات تو» و ديگري مي‌گويد: «من حج تو» او و ديگري مي‌گويد: «من روزه تو» هستم. آن گاه آن چهار صورت مي‌پرسند: «تو كه هستي كه از همة ما زيباتري؟» جواب مي‌دهد: «من ولايت اين مؤمن نسبت به آل محمد هستم». (محاسن برقي، ج1، ص288.) 41/خ/95 #عالم_قبر كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜

از امام صادق علیه السلام نقل شده است كه فرمودند:
پنج صورت زيبا با مؤمن داخل در قبر او مي‌شوند. زيباترين آن‌ها روبه‌روي مؤمن است؛ اگر بلايي از طرف راست به مؤمن نزديك شود، صورت نماز، او را دفع مي‌كند و اگر از طرف چپ نزديك شود، صورت زكات آن را دفع مي‌كند. اگر بلا از بالاي سر نزديك شد، صورت حج او را عقب مي‌راند و اگر از طرف پاها نزديك شد، صورت روزه‌ها او را منع مي‌كند. آن صورتي كه از همه زيباتر است، از بقيه مي‌پرسد: «شما که هستيد؛ خدا خيرتان دهد؟» آن گاه يكي از آن‌ها مي‌گويد: «من نماز تو» و ديگري مي‌گويد: «من زكات تو» و ديگري مي‌گويد: «من حج تو» او و ديگري مي‌گويد: «من روزه تو» هستم. آن گاه آن چهار صورت مي‌پرسند: «تو كه هستي كه از همة ما زيباتري؟» جواب مي‌دهد: «من ولايت اين مؤمن نسبت به آل محمد هستم». (محاسن برقي، ج1، ص288.)

41/خ/95
#عالم_قبر
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir