‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜ نمازخوان، گناه نمی کند. اثر وضعی نماز، اين است. نماز، جلوی من را مي‌گیرد. خود خدا فرمود:إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَر. (عنكبوت: 45.) همانا نماز از گناهان و منکرات انسان را دور می کند. نماز که مي‌خوانم، یک پلیس باطنی برای من پیدا مي‌شود که نمی گذارد گناه بکنم. این، اثر نماز است. به اين ترتيب، كم كم با خواندن نماز یک شخص صالح در اجتماع پرورش پیدا مي‌کند. 43/خ/95 #آثار_نماز كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜

نمازخوان، گناه نمی کند. اثر وضعی نماز، اين است. نماز، جلوی من را مي‌گیرد. خود خدا فرمود:إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَر. (عنكبوت: 45.) همانا نماز از گناهان و منکرات انسان را دور می کند. نماز که مي‌خوانم، یک پلیس باطنی برای من پیدا مي‌شود که نمی گذارد گناه بکنم. این، اثر نماز است. به اين ترتيب، كم كم با خواندن نماز یک شخص صالح در اجتماع پرورش پیدا مي‌کند.

43/خ/95
#آثار_نماز
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir