‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜ حضرت حق، همة کارهایی که انجام مي‌دهد، طبق حکمت و مصلحت است. هر كاري خدا با ما مي‌كند، یقیناً برای ما نفعی دارد. #حکمت 35/خ/95 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜

حضرت حق، همة کارهایی که انجام مي‌دهد، طبق حکمت و مصلحت است. هر كاري خدا با ما مي‌كند، یقیناً برای ما نفعی دارد.

#حکمت
35/خ/95
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir