‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜ يکي از بزرگان در نجف اشرف، توسلاتي به اميرالمؤمنين علیه السلام کرد که: «يا علي! تو خودت نان جو مي‌خوردي؛ من نمي‌توانم. زندگي است و خرج دارد. يک فکري براي ما بکن. ما به شما پناه آورديم. آن روز و فردا و اين ماه و آن ماه، خبري نشد؛ يک روز عصباني شد و به حرم رفت که: يا علي! ديگر نمي‌توانم صبر کنم. يک فکري براي من بکن. شب حضرت را در خواب ديد. فرمودند: «برو اهواز، فلان جا، کارت اصلاح مي‌شود». بلند شد و رفت همان جايي که حضرت فرموده بود. شخصي به او گفت: «آقا فرمودند بين الطلوعين بيدار باش؛ توسعة رزق شما تضمين شده است». مي‌پرسد: «آقا کيست؟» جواب مي‌دهد: «حضرت بقية الله. آقا فرمودند بين الطلوعين بيدار باش؛ توسعه رزق شما تضمين شده است». #راه_توسعه_رزق 27/م/95 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜

يکي از بزرگان در نجف اشرف، توسلاتي به اميرالمؤمنين علیه السلام کرد که: «يا علي! تو خودت نان جو مي‌خوردي؛ من نمي‌توانم. زندگي است و خرج دارد. يک فکري براي ما بکن. ما به شما پناه آورديم. آن روز و فردا و اين ماه و آن ماه، خبري نشد؛ يک روز عصباني شد و به حرم رفت که: يا علي! ديگر نمي‌توانم صبر کنم. يک فکري براي من بکن. شب حضرت را در خواب ديد. فرمودند: «برو اهواز، فلان جا، کارت اصلاح مي‌شود». بلند شد و رفت همان جايي که حضرت فرموده بود. شخصي به او گفت: «آقا فرمودند بين الطلوعين بيدار باش؛ توسعة رزق شما تضمين شده است». مي‌پرسد: «آقا کيست؟» جواب مي‌دهد: «حضرت بقية الله. آقا فرمودند بين الطلوعين بيدار باش؛ توسعه رزق شما تضمين شده است».

#راه_توسعه_رزق
27/م/95
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir