‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜ الآن خیلی وقتها ما مي‌گوييم: «بابی انت و امّی»؛(یعنی پدر و مادرم فدای تو ای امام من) اما غالبا فقط لفظ است. حاضر نیستم یک قدم برای ولایت برداریم. حاضر نیستیم یک لحظه عّزت و آبروی خودمان را فدای اسلام بکنیم. می خواهیم اسلام را فدای خود کنیم. #ولایت 25/م/95 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜

الآن خیلی وقتها ما مي‌گوييم: «بابی انت و امّی»؛(یعنی پدر و مادرم فدای تو ای امام من) اما غالبا فقط لفظ است. حاضر نیستم یک قدم برای ولایت برداریم. حاضر نیستیم یک لحظه عّزت و آبروی خودمان را فدای اسلام بکنیم. می خواهیم اسلام را فدای خود کنیم.

#ولایت
25/م/95
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir