‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜ روز قیامت که مي‌شود، ناصری را مي‌آورند و به او مي‌گويند: «چرا فلان احکام را عمل نکردی؟» جواب مي‌دهد: «پروردگارا! نمی دانستم». یک چوب به من مي‌زنند كه چرا نرفتی یاد بگیری؟ یک چوب هم مي‌زنند که چرا عمل نکردی؟ من که نرفتم احکام الهی را یاد بگیرم، دو تا چوب مي‌خورم. شما که مي‌دانستی و عمل نکردی، یک چوب مي‌خوری. من دو تا چوب مي‌خورم که باید بروی احکام الهی را یاد بگیری و سر و کارت با ولایت باشد. لازمه پیروي از اهل بیت‌‍: این است که دستورات آن بزرگواران را هم کاملاً رعایت بکنيم تا ملکه تقوا برای ما پیدا شود. سریال مطلب:1/خ/95 #احکام كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜

روز قیامت که مي‌شود، ناصری را مي‌آورند و به او مي‌گويند: «چرا فلان احکام را عمل نکردی؟» جواب مي‌دهد: «پروردگارا! نمی دانستم». یک چوب به من مي‌زنند كه چرا نرفتی یاد بگیری؟ یک چوب هم مي‌زنند که چرا عمل نکردی؟ من که نرفتم احکام الهی را یاد بگیرم، دو تا چوب مي‌خورم. شما که مي‌دانستی و عمل نکردی، یک چوب مي‌خوری. من دو تا چوب مي‌خورم که باید بروی احکام الهی را یاد بگیری و سر و کارت با ولایت باشد. لازمه پیروي از اهل بیت‌‍: این است که دستورات آن بزرگواران را هم کاملاً رعایت بکنيم تا ملکه تقوا برای ما پیدا شود.

سریال مطلب:1/خ/95
#احکام
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir