‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜ 🔻این چهارده نور مقدس، نور واحد هستند. هر مرتبه‌ای از علم و قدرت که برای امیرالمؤمنین علیه السلام ثابت است، برای امام حسن عسکری علیه السلان هم ثابت است؛ 🔹چون منشأ آن صفات، سیطرۀ ولایت کلیه است و همین ولایت کلیه را حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هم داشتند. آنچه که امیرالمؤمنین علیه السلام می‌دانستند، این بزرگواران هم می‌دانستند. البته شرافت امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به سایر فرزندانشان، این است که پدر اهل بیت علیهم السلام هستند که در جای خود ثابت است، وگرنه از حیث ولایت کلیه و اینکه نماینده حق در عالم وجود هستند، همه چهارده نور مقدس نور واحدند. ۱۷/م/۹۵ #امام_حسن_عسکری كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜

🔻این چهارده نور مقدس، نور واحد هستند. هر مرتبه‌ای از علم و قدرت که برای امیرالمؤمنین علیه السلام ثابت است، برای امام حسن عسکری علیه السلان هم ثابت است؛
🔹چون منشأ آن صفات، سیطرۀ ولایت کلیه است و همین ولایت کلیه را حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هم داشتند. آنچه که امیرالمؤمنین علیه السلام می‌دانستند، این بزرگواران هم می‌دانستند. البته شرافت امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به سایر فرزندانشان، این است که پدر اهل بیت علیهم السلام هستند که در جای خود ثابت است، وگرنه از حیث ولایت کلیه و اینکه نماینده حق در عالم وجود هستند، همه چهارده نور مقدس نور واحدند.

۱۷/م/۹۵
#امام_حسن_عسکری
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir