‍ 🔻اطلاعیه بنیاد علمی فرهنگی هاد: ⚜بدینوسیله از زحمات ادمین اولیه کانال، تشکر و قدردانی می گردد و اعلام می دارد اِسناد تمامی مطالبی که از این پس در کانال باقی می ماند یا جدیدا بارگزاری می شود به آیت الله ناصری حفظه الله مورد تائید است و مستندات آن در بنیاد موجود می باشد. انشاء الله همه ما در ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام و گسترش اخلاق و معنویت بین عموم مسلمانان موفق باشیم. 💬مدیریت بنیاد علمی فرهنگی هاد

‍ 🔻اطلاعیه بنیاد علمی فرهنگی هاد:

⚜بدینوسیله از زحمات ادمین اولیه کانال، تشکر و قدردانی می گردد و اعلام می دارد اِسناد تمامی مطالبی که از این پس در کانال باقی می ماند یا جدیدا بارگزاری می شود به آیت الله ناصری حفظه الله مورد تائید است و مستندات آن در بنیاد موجود می باشد. انشاء الله همه ما در ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام و گسترش اخلاق و معنویت بین عموم مسلمانان موفق باشیم.
💬مدیریت بنیاد علمی فرهنگی هاد