‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜ نبي اكرم صلی الله علیه و آله بنابر روايات، عقل اول هستند، احتياج به مشورت ندارند. اگر هم در سوره آل عمران خداوند به پيامبرش دستور مي‌دهد: «و شاورهم فی الامر»؛( آل عمران: 159.) «با اصحاب مشورت کن»، در واقع تواضع و فروتنی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و کمال مهر و محبت آن حضرت به امت را مي‌خواهد برساند، نه اينکه حضرت ـ نعوذ بالله ـ عقلشان نمی رسد و حالا مي‌خواهند مشورت کنند. نه؛ این طورها نیست. حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله نماینده خدا و عقل کل است. سریال مطلب:15/خ/95 #علت_مشورت_پیامبر كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜

نبي اكرم صلی الله علیه و آله بنابر روايات، عقل اول هستند، احتياج به مشورت ندارند. اگر هم در سوره آل عمران خداوند به پيامبرش دستور مي‌دهد: «و شاورهم فی الامر»؛( آل عمران: 159.) «با اصحاب مشورت کن»، در واقع تواضع و فروتنی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و کمال مهر و محبت آن حضرت به امت را مي‌خواهد برساند، نه اينکه حضرت ـ نعوذ بالله ـ عقلشان نمی رسد و حالا مي‌خواهند مشورت کنند. نه؛ این طورها نیست. حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله نماینده خدا و عقل کل است.

سریال مطلب:15/خ/95
#علت_مشورت_پیامبر
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir