‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜ تسبیح یعنی اينكه حضرت حق از هر نقص و احتیاجی منزه است، یعنی جامع جمیع صفات و جامع جمیع کمالات است. در شبانه روز ما چندین بار مي‌گوییم: «سبحان ربی العظیم وبحمده» يا« سبحان ربی الأعلی و بحمده». همین را مي‌خواهیم بگوییم که: «خدایا! تو از هر عیب و نقصي منزهی»؛ مثلاً فقر یک عیب است، جهل عیب است، عجز عیب است و حضرت حق ـ جلت عظمته ـ هیچ يک از اين عيوب را ندارد. خداوند در منتهی درجه قدرت و کمال و علم قرار دارد. سریال مطلب:14/خ/95 #معنای_تسبیح كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜

تسبیح یعنی اينكه حضرت حق از هر نقص و احتیاجی منزه است، یعنی جامع جمیع صفات و جامع جمیع کمالات است. در شبانه روز ما چندین بار مي‌گوییم: «سبحان ربی العظیم وبحمده» يا« سبحان ربی الأعلی و بحمده». همین را مي‌خواهیم بگوییم که: «خدایا! تو از هر عیب و نقصي منزهی»؛ مثلاً فقر یک عیب است، جهل عیب است، عجز عیب است و حضرت حق ـ جلت عظمته ـ هیچ يک از اين عيوب را ندارد. خداوند در منتهی درجه قدرت و کمال و علم قرار دارد.

سریال مطلب:14/خ/95
#معنای_تسبیح
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir