‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜ برخی در مورد حضور در جلسات گناه می گویند: « آقا ما که حرفی نزدیم. ما که گناه نكرديم. فقط آنجا بوديم». عجب! کربلا هم همین طور بود. یک عده ای آمدند تیراندازی کردند و حضرت ابا عبدالله علیه السلام را شهید کردند. اما عده دیگری بودند که فقط پشتیبان و پشت جبهه بودند، آن‌ها هم هیچ کاری نکردند؛ اما در آن عرصه حضور داشتند. بر اساس آیات و روایات آن‌ها همان عذاب كساني را می کشند كه حضرت را شهید کردند، فرق نمی کند. آن‌ها هم که پشت جبهه بودند، یک فرسخ دورتر بودند و یک تیر هم نزدند، آن‌ها هم در این عذاب شریک هستند. چون به کار آنها راضی بودند و مایه تایید آنها شدند. نشستن در جلسات گناه هم، امضاء و تایید كار اهل مجلس است. كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜

برخی در مورد حضور در جلسات گناه می گویند: « آقا ما که حرفی نزدیم. ما که گناه نكرديم. فقط آنجا بوديم». عجب! کربلا هم همین طور بود. یک عده ای آمدند تیراندازی کردند و حضرت ابا عبدالله علیه السلام را شهید کردند. اما عده دیگری بودند که فقط پشتیبان و پشت جبهه بودند، آن‌ها هم هیچ کاری نکردند؛ اما در آن عرصه حضور داشتند. بر اساس آیات و روایات آن‌ها همان عذاب كساني را می کشند كه حضرت را شهید کردند، فرق نمی کند. آن‌ها هم که پشت جبهه بودند، یک فرسخ دورتر بودند و یک تیر هم نزدند، آن‌ها هم در این عذاب شریک هستند. چون به کار آنها راضی بودند و مایه تایید آنها شدند. نشستن در جلسات گناه هم، امضاء و تایید كار اهل مجلس است.
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir