‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜ این که مي‌گوییم انسان باتقوا باشد، نه این که خواسته باشیم انسان را محدود بکنیم؛ بلكه منظور، محفوظ بودن انسان و در آسایش و امنیت بودن او است؛ مثلاً سر چهار راه چراغ خطر است. یک کسی بگوید: «چرا ما را محدود کردید؟ این خلاف آزادی است. انسان باید آزاد باشد. چرا اینجا چراغ، جلوی من را گرفته و نمی گذارد بروم؟» این چراغ خطر، محدودیت نیست؛ این مصونيت خون، ناموس و عرض شماها است و باید باشد. اگر نباشد، اوضاع به هم مي‌خورد. بر اثر رعايت نكردن اين قوانين، هر روز چه مقدار خسارت‌هاي مادی و جانی وارد مي‌شود؟ تقوا عیناً همین است. هر يک از احکام الهی را که فرض بفرمايید برای مصونیت است، نه محدودیت. سریال مطلب:12/خ/95 #تقوی_و_آزادی كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜

این که مي‌گوییم انسان باتقوا باشد، نه این که خواسته باشیم انسان را محدود بکنیم؛ بلكه منظور، محفوظ بودن انسان و در آسایش و امنیت بودن او است؛ مثلاً سر چهار راه چراغ خطر است. یک کسی بگوید: «چرا ما را محدود کردید؟ این خلاف آزادی است. انسان باید آزاد باشد. چرا اینجا چراغ، جلوی من را گرفته و نمی گذارد بروم؟» این چراغ خطر، محدودیت نیست؛ این مصونيت خون، ناموس و عرض شماها است و باید باشد. اگر نباشد، اوضاع به هم مي‌خورد. بر اثر رعايت نكردن اين قوانين، هر روز چه مقدار خسارت‌هاي مادی و جانی وارد مي‌شود؟ تقوا عیناً همین است. هر يک از احکام الهی را که فرض بفرمايید برای مصونیت است، نه محدودیت.

سریال مطلب:12/خ/95
#تقوی_و_آزادی
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir