‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜ دل را نه به غذا ببند و نه به خانه و زندگی. اين‌ها هیچ فایده اي ندارند؛ خدا مي‌داند. انسان همه اين‌ها را باید بگذارد و برود. اشخاصی که همه را داشتند، گذاشتند و رفتند. انسان دل خود را جایی ببرد كه ارزش داشته باشد. اگر بخواهد به اینجاها دل ببندد، هيچ نتیجه و ارزشي برایش نیست. دل را پيش دلبر واقعی ببر. كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜

دل را نه به غذا ببند و نه به خانه و زندگی. اين‌ها هیچ فایده اي ندارند؛ خدا مي‌داند. انسان همه اين‌ها را باید بگذارد و برود. اشخاصی که همه را داشتند، گذاشتند و رفتند. انسان دل خود را جایی ببرد كه ارزش داشته باشد. اگر بخواهد به اینجاها دل ببندد، هيچ نتیجه و ارزشي برایش نیست. دل را پيش دلبر واقعی ببر.
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir