‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜ حضرت صادق علیه السلام دربارة معنای تقوی فرمودند: أن لا يَفقِدَكَ اللّه ُ حَيثُ أمَرَكَ ، و لا يَراكَ حَيثُ نَهاكَ؛* تقوا این است هر جا که خدا مي‌خواهد باشي؛ آنجا پیدایت باشد. هر جا هم که خدا مي‌خواهد نباشی، آنجا نباشي، در سیره ایشان هم نقل شده که به مجلسي وارد شدند. یک نفر به خدمت‌گذار گفت: «یک مقدار آب برای من بیاور». خدمت‌ کار رفت و یک لیوان شراب برای او آورد. تا حضرت صادق علیه السلام این منظره را دیدند، فوراً بلند شدند. برخي پرسيدند: «یابن رسول الله! کجا؟ حضرت فرموند: «پيامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هر كس در مجلسي بنشيند كه در آن شراب باشد، ملعون است».* من در مجلسی که در آن، گناه واقع شود، نمی نشینم. مجلسی که در آن گناه باشد، من هم شریک در آن گناه هستم. پ ن١: بحارالأنوار ج : 67 ص : 285 پ ن٢: کافي ج : 6 ص : 268 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜

حضرت صادق علیه السلام دربارة معنای تقوی فرمودند:
أن لا يَفقِدَكَ اللّه ُ حَيثُ أمَرَكَ ، و لا يَراكَ حَيثُ نَهاكَ؛*
تقوا این است هر جا که خدا مي‌خواهد باشي؛ آنجا پیدایت باشد. هر جا هم که خدا مي‌خواهد نباشی، آنجا نباشي،
در سیره ایشان هم نقل شده که به مجلسي وارد شدند. یک نفر به خدمت‌گذار گفت: «یک مقدار آب برای من بیاور». خدمت‌ کار رفت و یک لیوان شراب برای او آورد. تا حضرت صادق علیه السلام این منظره را دیدند، فوراً بلند شدند. برخي پرسيدند: «یابن رسول الله! کجا؟ حضرت فرموند: «پيامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هر كس در مجلسي بنشيند كه در آن شراب باشد، ملعون است».* من در مجلسی که در آن، گناه واقع شود، نمی نشینم. مجلسی که در آن گناه باشد، من هم شریک در آن گناه هستم.
پ ن١: بحارالأنوار ج : 67 ص : 285
پ ن٢: کافي ج : 6 ص : 268
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir