‍ ⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜ رسول خدا صلی الله علیه و آله، در نزد حضرت حق خیلی محترم و عزیز هستند. اگر در قرآن دقت کنید، می بینید گاهی وقتی خدا به چیزی قسم می خورد می‌خواهد برساند که این چیزی که به آن قسم خوردم، پیش من بسیار عزیز است. در یک آیه صریحاً به جان پیامبر صلی الله علیه و آله قسم می‌خورد؛ آنجا که می‌فرماید: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفی سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ(حجر : 72) به جان تو سوگند! این‌ها در مستى خود سرگردانند. خیلی عجیب است که حضرت حق می‌فرماید: «سوگند به جان تو ای حبیب من!». معلوم می شود این بزرگوار خیلی مقام دارد؛ مقامی است که از درک همۀ ما خارج است. كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜

رسول خدا صلی الله علیه و آله، در نزد حضرت حق خیلی محترم و عزیز هستند. اگر در قرآن دقت کنید، می بینید گاهی وقتی خدا به چیزی قسم می خورد می‌خواهد برساند که این چیزی که به آن قسم خوردم، پیش من بسیار عزیز است. در یک آیه صریحاً به جان پیامبر صلی الله علیه و آله قسم می‌خورد؛ آنجا که می‌فرماید: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفی سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ(حجر : 72) به جان تو سوگند! این‌ها در مستى خود سرگردانند.
خیلی عجیب است که حضرت حق می‌فرماید: «سوگند به جان تو ای حبیب من!». معلوم می شود این بزرگوار خیلی مقام دارد؛ مقامی است که از درک همۀ ما خارج است.
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir