‍ ⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜ شما اگر خواسته باشيد درباره آثار گناهان مطالعه كنيد، كتابهاي اخلاق، مثل كتاب معراج السعاده يا كتاب اخلاق طبرسي را مطالعه بفرماييد. بهتر از همه اينها، كتاب گناهان كبيره، اثر مرحوم آيت الله دستغيب است كه خيلي خوب گناهان را جمع آوري كرده است. اين كتاب را مطالعه بكنيد. خيلي عالي، گناهان كبيره و غيره كبيره، همه را جمع آوري كرده است. خدا او را رحمت كند! كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜

شما اگر خواسته باشيد درباره آثار گناهان مطالعه كنيد، كتابهاي اخلاق، مثل كتاب معراج السعاده يا كتاب اخلاق طبرسي را مطالعه بفرماييد. بهتر از همه اينها، كتاب گناهان كبيره، اثر مرحوم آيت الله دستغيب است كه خيلي خوب گناهان را جمع آوري كرده است. اين كتاب را مطالعه بكنيد. خيلي عالي، گناهان كبيره و غيره كبيره، همه را جمع آوري كرده است. خدا او را رحمت كند!
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir