‍ ⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜ روز قیامت که می شود، ناصری را می آورند و به او می گویند: "چرا فلان احکام را عمل نکردی؟" جواب می دهد: "پروردگارا! نمی دانستم". یک چوب به من می زنند كه: چرا نرفتی یاد بگیری؟ و یک چوب دیگر هم می زنند که چرا عمل نکردی؟ من که نرفتم احکام الهی را یاد بگیرم، دو تا چوب می خورم. شما که می دانستی و عمل نکردی، یک چوب می خوری. باید احکام الهی را یاد بگیرم. كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜

روز قیامت که می شود، ناصری را می آورند و به او می گویند: "چرا فلان احکام را عمل نکردی؟" جواب می دهد: "پروردگارا! نمی دانستم". یک چوب به من می زنند كه: چرا نرفتی یاد بگیری؟ و یک چوب دیگر هم می زنند که چرا عمل نکردی؟ من که نرفتم احکام الهی را یاد بگیرم، دو تا چوب می خورم. شما که می دانستی و عمل نکردی، یک چوب می خوری. باید احکام الهی را یاد بگیرم.
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir