‍ ⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜ در روایت معتبر است که حضرت حق می فرماید: کسی که بر امام حسین عليه السلام گریه کند یا کسی را بگریاند یا خودش را شبیه گریه کننده درآورد، جسدش را بر آتش جهنم حرام می کنم. كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜

در روایت معتبر است که حضرت حق می فرماید:
کسی که بر امام حسین عليه السلام گریه کند یا کسی را بگریاند یا خودش را شبیه گریه کننده درآورد، جسدش را بر آتش جهنم حرام می کنم.
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir