‍ ⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜ مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی می فرماید: "فرزند من در دهه محرم، فقط نان خالی می خورد و خورشت و چیز دیگری نمی خورد. این شخص، ولایتش جلوه گری کرده و متوجه صحنه کربلا است". كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜

مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی می فرماید: "فرزند من در دهه محرم، فقط نان خالی می خورد و خورشت و چیز دیگری نمی خورد. این شخص، ولایتش جلوه گری کرده و متوجه صحنه کربلا است".
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir