‍ ⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜ از حضرت رضا عليه السلام نقل شده که فرمودند: حقاً كه مصيبت امام حسين عليه السلام پلك چشم ما را زخم، و اشك هاى ما را جارى، و عزيز ما را در ارض كرب و بلا، ذليل، و اندوه را تا روز قيامت دچار ما كرد. پس گريه كنندگان بايد بر شخصى مثل حسين عليه السلام گريه كنند؛ زيرا گريه براى آن حضرت باعث آمرزش گناهان بزرگ خواهد شد. كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜

از حضرت رضا عليه السلام نقل شده که فرمودند:
حقاً كه مصيبت امام حسين عليه السلام پلك چشم ما را زخم، و اشك هاى ما را جارى، و عزيز ما را در ارض كرب و بلا، ذليل، و اندوه را تا روز قيامت دچار ما كرد. پس گريه كنندگان بايد بر شخصى مثل حسين عليه السلام گريه كنند؛ زيرا گريه براى آن حضرت باعث آمرزش گناهان بزرگ خواهد شد.
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir