‍ ⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜ من معتقدم این خیمه های عزایی که در خانه ها و جاهای دیگر می زنند، حکم حرم امام حسین عليه السلام را دارد. این جلسات هم همان حکم را دارد. همان طور که حرم امام حسین عليه السلام جای استجابت دعا است این مجالس هم جای استجابت دعاست، ملائکه در این جلسات حاضرند و دعاها را آمین می گویند. كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜

من معتقدم این خیمه های عزایی که در خانه ها و جاهای دیگر می زنند، حکم حرم امام حسین عليه السلام را دارد. این جلسات هم همان حکم را دارد. همان طور که حرم امام حسین عليه السلام جای استجابت دعا است این مجالس هم جای استجابت دعاست، ملائکه در این جلسات حاضرند و دعاها را آمین می گویند.
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir