‍ 🔊فایل صوتى 🔊 ✨ آیت الله ناصری 🌟حكمت و مصلحت خدا ♻️ حجم: ٤.٣ MB ⏰ زمان: ١١ دقیقه كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ 🔊فایل صوتى 🔊

✨ آیت الله ناصری

🌟حكمت و مصلحت خدا

♻️ حجم: ٤.٣ MB

⏰ زمان: ١١ دقیقه
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir