#عكس_نوشته يابن الحسن را فراموش نكنيد. كانال رسمي آيت الله ناصري https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA @Naseri_ir

#عكس_نوشته 

يابن الحسن را فراموش نكنيد.

كانال رسمي آيت الله ناصري
https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA

@Naseri_ir
#عكس_نوشته

يابن الحسن را فراموش نكنيد.

كانال رسمي آيت الله ناصري
https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA

@Naseri_ir
آيت الله ناصري:
يكي از دستورات مهم زمينه ارتباط با حضرت ولي عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف اين است كه توسل به حضرت، هميشگي و دائمي باشد؛
در همه ابعاد زندگي، براي تحصيل معارف، درباره مسائل اجتماعي، انفرادي، اقتصادي، سياسي و ... در همه ابعاد، بايد انسان ((يابن الحسن)) را فراموش نكند؛
چون كسي كه الان مسؤوليت عالم وجود را دارد، حضرت بقية الله -روحي له الفداء- است.
اين وجود مقدس، بر همه چيز آگاه و به اذن خدا بر همه كار توانا هستند؛ لذا سزاوار است انسان در هر مشكلي (( يابن الحسن)) را فراموش نكند.
همچنين بايد در هر موقعيت مناسبي، تبليغي از حضرت بشود.

كانال رسمي آيت الله ناصري
https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA

@Naseri_ir