⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلى تِجارَة تُنْجِیکُمْ مِنْ عَذاب أَلِیم اى كسانى كه ايمان آورده ايد! آيا شما را به تجارتى راهنمايى كنم كه شما را از عذاب دردناك رهايى بخشد؟! من اين جا برای تجارت آمده ام. كسی كه تاجر آخرت است، بايد حساب تجارت خود را داشته باشد تا ضرر نكند. موقعي كه خواستي بخوابی، چند دقيقه فكر كن كه چه كار كرده ای؟ برای خدا كاری كرده ای؟ اگر كار خوبي كرده اي بگو: «الحمدالله كه خدا توفيق به من داد.» «الحمدالله » بگو و شكر آن را بكن. اگر هم معصيت كردی، بگو: «خدايا! اشتباه كردم، نفهميدم». خدا شاهد است آن موقع، قلم میزنند. هرچند هفت ساعت بيشتر گذشته است و نوشته باشند. هر شب، همين كار را بكن و هيچ خجالت هم نكش. ولو هميشه هم گناه كردی. مگر میشود ما گناه نكنيم؟ همۀ ما اسير نفس هستيم. اشتباه و خطا و غفلت داريم. كدام يک از ما معصوم است؟ لكن سزاوار است شب به شب، موقعی كه خوابيدی حساب خود را تصفيه كنی و بخوابی كه ممكن است ديگر بيدار نشوي. وقتی انسان خوابيد، روح ملكوتی- نه روح حيوانی - از بدن خارج میشود و بالا میرود. اگر اجل او رسيده باشد، همانجا آن را نگه میدارند. ناصری كه خوابيد، شايد ديگر برنگشت، پس خوب است كارش تسويه شده باشد و كار او با توبه ختم شده باشد. كانال رسمي آيت الله ناصري https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA @Naseri_ir

⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلى تِجارَة تُنْجِیکُمْ مِنْ عَذاب أَلِیم
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! آيا شما را به تجارتى راهنمايى كنم كه شما را از عذاب دردناك رهايى بخشد؟!

من اين جا برای تجارت آمده ام. كسی كه تاجر آخرت است، بايد حساب تجارت خود را داشته باشد تا ضرر نكند. موقعي كه خواستي بخوابی، چند دقيقه فكر كن كه چه كار كرده ای؟ برای خدا كاری كرده ای؟ اگر كار خوبي كرده اي بگو: «الحمدالله كه خدا توفيق به من داد.»
«الحمدالله » بگو و شكر آن را بكن.
اگر هم معصيت كردی، بگو: «خدايا! اشتباه كردم، نفهميدم». خدا شاهد است آن موقع، قلم میزنند. هرچند هفت ساعت بيشتر گذشته است و نوشته باشند. هر شب، همين كار را بكن و هيچ خجالت هم نكش. ولو هميشه هم گناه كردی. مگر میشود ما گناه نكنيم؟ همۀ ما اسير نفس هستيم. اشتباه و خطا و غفلت داريم. كدام يک از ما معصوم است؟ لكن سزاوار است شب به شب، موقعی كه خوابيدی حساب خود را تصفيه كنی و بخوابی كه ممكن است ديگر بيدار نشوي. وقتی انسان خوابيد، روح ملكوتی- نه روح حيوانی - از بدن خارج میشود و بالا میرود. اگر اجل او رسيده باشد، همانجا آن را نگه میدارند. ناصری كه خوابيد، شايد ديگر برنگشت، پس خوب است كارش تسويه شده باشد و كار او با توبه ختم شده باشد.

كانال رسمي آيت الله ناصري
https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA

@Naseri_ir